Sådan kan du lede dine frivillige

Frivillige kan være super brugbare, hjælpsomme og inspirerende at have med at gøre. Deres drivkraft kan være smittende for hele din organisation, kulturinstitution eller dit projekt. Sådan kan arbejdet med frivillige være. Der opstår dog ofte den fejl, at vi omtaler frivillige, som om der kun findes én slags. Den frivillige. Det er desværre sådan, vi kommer skævt ind på hinanden, og vores forventninger til den frivillige ender med ikke at passe sammen med den frivilliges forventninger.

Et godt råd: Start med at droppe tanken om én frivilligtype – der findes nemlig flere typer.

Det kan være interessant for dig og dit samarbejde med frivillige, hvis du ved, hvilken type frivillig du har med at gøre. Hver type frivillig skal ledes forskelligt, idet de motiveres forskelligt. Hvis du sørger for at få forventningsafstemt jeres samarbejde, kan du komme konflikter og misforståelser i forkøbet.

Hvilke forskellige typer frivillige findes der?

Nogle mener, at der findes op til syv forskellige typer frivillige. I kulturlivet er de mest kendte typer: Den sociale, den ambitiøse og den identitetssøgende.

Den sociale type bliver motiveret gennem det sociale miljø. Derfor er det som leder vigtigt, at du skaber rum for sociale aktiviteter – både i og udenfor det frivillige arbejde. Kommunikationen til den frivillige og mellem de frivillige er rigtigt vigtig, og du kan med fordel fokusere på relationen mellem dine frivillige. I forhold til den sociale type kan det være en udfordring for dig som leder at bevare din autoritet, da den kan blive udvandet til fordel for den venskabelige relation.

Den ambitiøse type vil gerne have noget konkret ud af sit engagement i din virksomhed eller dit projekt – fx få udvidet og opbygget sine kompetencer og få noget på CV’et. Som leder for den ambitiøse type er det vigtigt, at du får forventningsafstemt med din frivillige, hvilke kompetencer den frivillige har mulighed for at opbygge og hvad der skal til for at vedkommende får en anbefaling. Det kan være en udfordring for dig som leder, at den ambitiøse frivillige ofte kræver mange ressourcer. Du skal være afklaret med, at den ambitiøse fokuserer på sit CV og dermed til tider kan mangle dedikation til selve projektet eller organisationen.

Den identitetssøgende bruger frivillighed til at lave statements om sin egen identitet. De bruger frivilligt arbejde til at finde den identitet, de gerne vil identificeres med. For at tiltrække den identitetssøgende skal du tydeliggøre din organisation og dit projekts brand. Det er også ekstra vigtigt, at er ekstra opmærksom på de krav, du stiller til den identitetssøgende, så din organisation eller dit projekt ikke kun bliver et slags mærkat. Vær ikke bange for at understrege, at du forventer reelt arbejde fra dine frivillige.

Du behøver ikke sætte dine frivillige ned i én kasse. De kan sagtens have karaktertræk fra flere af typerne.

Hvordan får du de frivillige med på vognen?

Alt efter hvordan du vælger at rekruttere frivillige, så kan det have indflydelse på, hvilke typer du tiltrækker. Hvis du er i tvivl om hvilken type frivillig du appellerer til, så sørg for at tale med dine frivillige før du inddrager dem i din organisation eller i dit projekt. Forventningsafstemning skal aldrig undervurderes, og du kan med fordel holde samtaler løbende, så du kan følge en udviklingen hos dine frivilliges forventninger.

Når du skal ud og søge frivillige, så lad være med at forsøge at tiltrække så mange som muligt, men prøv i stedet at finde den rette type. Tænk kvalitet fremfor kvantitet og sæt dig ind i de mennesker du møder.

Vil du vide mere om frivillige, så læs videre her >>>

 

0