moderatorTil store møder og paneldebatter er det nødvendigt med en moderator eller en mødeleder, der kan styre slagets gang, sætte en dagsorden og få mødet frem til de ønskede resultater. Det kan være givende at have en ekstern moderator, idet vedkommende er objektiv og udeforstående og derfor er i stand til at sætte sig ud over den enkeltes behov, og se de store linjer i debatten eller diskussionen.

Som moderator kan Nadja Kalnæs desuden tilbyde viden og erfaring indenfor en lang række områder under kultur og projektledelse, hvilket kan bidrage til at vedholde den røde tråd i en mødesituation eller paneldebat.

Har du brug for en moderator til din næste paneldebat eller en mødeleder til dig næste udviklingsmøde? Book en uforpligtende snak med os på mail@innovativkulturledelse.dk.

 

0