Medlemsklubber er hverken yt eller ligegyldige!

Medlemsklubber. De har længe eksisteret rundt omkring på forskellige typer af institutioner, også kulturinstitutionerne. Men den aktuelle stigende opmærksomhed på brugerinddragelse på kulturområdet har gjort, at flere og flere kulturinstitutioner er begyndt at tænke mere innovativt, når det kommer til klubberne. Medlemsklubber er ikke længere kun forbundet med økonomiske fordele og foredrag om forestillinger eller udstillinger for brugerne, men er i dag også forbundet med, at institutioner via deres medlemsklub kan tilbyde brugerne mere værdi, nærvær og også give dem følelsen af, at de er vigtige for institutionen. Derfor er mange medlemsklubber begyndt på at skabe flere brugerinvolverede arrangementer. Medlemsklubberne skaber rammen for et sted, hvor brugerne har en stemme og føler sig særligt udvalgte.

En medlemsklub er vigtig i forhold til at opbygge relationer til brugerne af din kulturinstitution. En medlemsklub er god til at skabe en tæt kontakt og en løbende dialog med brugerne. Medlemsklubben handler om, at være sammen om det der bliver skabt i dit kulturprojekt eller på din kulturinstitution. Medlemsklubber skaffer gode venner til kulturprojektet eller kulturinstitutionen i form af medlemmer, som kan hjælpe, løfte og fortælle videre om de gode historier, der eksisterer på din kulturinstitution eller i dit kulturprojekt. Der er ikke noget der er stærkere, end når ét menneske fortæller et andet menneske, hvad der er fedt at opleve, og en medlemsklub kan netop give en værdi til dine medlemmer, som gør, at de får lyst til at fortælle videre, hvor fantastisk din kulturinstitution eller dit kulturprojekt er. Medlemsklubber bliver en del af det at opbygge et givtigt fundament, hvorfra kulturprojekter bliver langt mere overskuelige, da du aldrig helt starter fra nul. Med en medlemsklub har du nemlig en base af mennesker, der har udvist interesse og det giver motivation for dit arbejde.

Det handler ikke om at give medlemmerne luksusoplevelser. Det handler i høj grad om at få dem til at føle sig vigtige og værdifulde. Igennem en medlemsklub kan du give udtryk for, hvor stor en værdi dine brugere er for dig og dit kulturprojekt eller din kulturinstitution. En medlemsklub handler endnu engang ikke kun om at tilbyde økonomiske goder, men om at give dine medlemmer et medansvar for institutionen eller projektet.

Kort fortalt så er udviklingen af medlemsklubber i fuld sving på de danske kulturinstitutioner. Det handler ikke længere kun om rabatter på billetter og særlige foredrag knyttet til forestillinger eller udstillinger. Nu er tiden kommet til, at medlemsklubber også i høj grad handler om medlemmerne og deres stemme og relation til institutionen.

 

 

 

0