Ledelse af frivillige

“Samarbejde med frivillige er virkelig et overset virkemiddel i arbejdet med at realisere kulturprojekter!”

60 -70 frivillige var i sving, da tidligere kulturminister Uffe Elbæks folketingskampagne var på sit højeste. Et år før valget var der kun 3, men i takt med at aktiviteterne og valgklokkernes kimen tog til, steg også antallet af frivillige.

I Januar 2011 var antallet af frivillige helt oppe på 60 -70 personer. Flere og flere havde meldt sig til kampagnen, og den allerstørste succes i den forbindelse var, at folk følte sig velkomne, værdsat, og at de fik et reelt ansvar.

frivilligeI perioden hvor kampagnen kulminerede, delte alle den opfattelse, at der var skabt et momentum. Der var den helt særlige gejst, glæde og engagement – en bølge som var helt fantastisk.

Et af de primære elementer til succesen, var projektledernes modtagelse af de frivillige. Projektlederne havde et ønske om at bruge kræfterne på bedst mulig vis. Der blev derfor taget en afklarende snak med hver enkelt. Der blev taget god tid til at lære dem at kende og få indblik i hvad deres interesser og kompetencer var, samt hvor meget tid de kunne afsætte.

De frivilliges lyst til at bidrage blev optimeret, fordi de netop oplevede, at de ret hurtig fik en rolle, en kasket, en titel. De fik fra starten ansvar og råderum, og blev placeret i en kontekst med plads til at udfolde deres kreativitet og udvikling.

Struktureringen af grupper og teams ændredes selvfølgeligt løbende, men der blev forsøgt på at skabe teams indenfor samme interesseområder og med en konstruktiv sammensætning af kompetencer.

 

Det er selvfølgelig vigtigt at huske på, at frivillige kan være en udfordrende gruppe at håndtere, men fordelene ved en stor og mangfoldig – næsten gratis – talentgruppe er åbenlys.

 

Action Step

  1. Hvis du ønsker at samarbejde med frivillige, er det en god idé at have en eller flere til at lede og fordele arbejdet.
  2. Sørg for at have god tid til at sætte den enkelte ind i projektet og lyt til, hvor og hvordan den frivillige passer bedst ind.
  3. Dan grupper og teams, hvis der er mere end fem frivillige involveret. Det betyder meget ikke at være alene om tingene, og det er vigtigt at kunne sparre med andre.
  4. Giv ansvar, plads og råderum. Giv også gerne en titel. Det er rart at vide, om man er assistent, projektleder eller hands-on.
  5. Husk at det også skal være hyggeligt og sjovt… ellers falder folk fra igen.. når man er frivillig, skal det ikke kun være et arbejde, men også en aktivitet som motiverer, socialiserer og inspirerer.

 

 

0