Siden september 2014 har Louise Toft og My van Dijk i samarbejde med Innovativ Kulturledelse arbejdet på en e-bog omhandlende brugerinddragelse. Brugerinddragelse er et vidt begreb, men vi har valgt at fokusere på den form for brugerinddragelse, der handler om at skabe tættere tilknytning bruger og kulturinstitution imellem, og derfor ikke på en form for brugerinddragelse som udelukkende handler om at inddrage brugerne i kulturinstitutionens enkelte konkrete forestillinger eller udstillinger. E-bogen tager fat i at inddrage brugerne i den samlede kulturinstitution og skabe en længerevarende relation!

Det er resulteret i en række interviews med medarbejdere fra 15 vidt forskellige kulturinstitutioner rundt omkring i landet, der alle kommer med en hel del erfaring og inspiration på tværs af institutionelle skel. E-bogen er tænkt som et katalog og indeholder 22 konkrete cases, inspirerende tekster og gode råd mm., der skal give dig inspiration til et videre arbejde med brugerinddragelse.

E-bogen ’Kulturinstitutionen Brugerinddrager – Brugerinddragelse med fokus på relationen mellem bruger og kulturinstitution’ er nu tilgængelig til fri download.

Kulturinstitutionen Brugerinddrager – Forside
0