Kend Kulturjournalistikken

Hvis man som kulturaktør gerne vil opnå presseomtale og synlighed omkring sit projekt, kan det være en fordel at vide lidt om, hvilke tendenser der er særligt kendetegnende for dansk kulturjournalistik som stofområde. Ifølge medieforskningen er kulturjournalistikken nemlig et mangesidet stofområde, der på flere måder adskiller sig fra den øvrige nyhedsjournalistik.

De klassiske journalistiske nyhedskriterier (aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensation, konflikt) er også vigtige elementer for pressens kulturdækning. Men kulturstoffet er derudover karakteriseret af, at skulle forholde sig til et mere bredt aktualitetsbegreb end andre journalistiske stofområder. Det hænger blandt andet sammen med, at kulturjournalisterne ikke kun dækker dagsaktuelle historier, men også historier som i højere grad har til formål at give perspektiv, og som omhandler almenkulturelle emner. Det kan for eksempel gælde artikler om samfundskulturelle tendenser eller historiske begivenheder. Kulturstoffet er også tit skrevet i et mere kreativt sprog end for eksempel indlands – og udlandsstoffet. På den måde kan nogle af kulturstofartiklerne selv ses som et kulturelt produkt, der blandt andet har til formål at give læserne en god læseroplevelse.kulturjournalistik

Kulturstoffet placeres desuden kun sjældent på forsiden af landets aviser. Det hænger sammen med, at nyheder om kunst og kultur ofte forstås som ’bløde’ og abstrakte, imens nyheder om politik og økonomi forstås som mere samfundsvæsentlige og håndgribelige. Men det betyder ikke, at kulturjournalistikken ikke bliver prioriteret af de danske mediehuse og avisredaktioner – tænk bare på avisernes mange kultursektioner. Faktisk så peger forskningen på, at avisredaktionerne netop prioriterer det kulturjournalistiske stofområde højt. Det skyldes blandt andet, at kulturstoffet har en stor kommerciel værdi for dagbladene. Stofområdet er populært hos mediebrugerne, udgør et godt grundlag for annoncesalg og spiller en stor rolle med hensyn til at profilere det enkelte avismedie i forhold til konkurrenterne.

Avisernes kulturjournalistik fungerer også i flere tilfælde som en form for forbrugerservice over for læserne. Det gælder blandt andet de artikler på avisernes kultursider, der vejleder og informerer læserne med hensyn til kommende kulturbegivenheder, weekendens events, prisoplysninger o.l.

Altså er kulturjournalistikken et stofområde med mange sider og formidlingsmæssige formål. Hvis man ikke allerede gør det, kan det som kulturaktør være en fordel at medtænke dette, når man arbejder med pressekommunikation. Dette indlæg giver kun en kort og overordnet beskrivelse af stofområdets mange sider, men vi håber, at det kan bruges som inspiration for nogle af jer derude.

 

 

0