fundraising u. pilPlanlægning, kreativitet, passion, strukturering… Det er nogle af de vigtigste elementer i en god ansøgningsproces. Men hvordan skal det struktureres? Hvor skal kreativiteten komme til udtryk?

Den gode ansøgning skal virke motiveret, klar i mælet og have alle de nødvendige facts på plads. Men i effektiv fundraising, handler det ikke bare om formidlingen og det skrevne ord.

Når du har styr på hvad ansøgningen skal indeholde, kan du ved at strukturere dig, planlægge og overskueliggøre de forskellige processor, som fundraising indebærer, for på den måde at være på forkant med de mange andre ansøgere. Ansøgere er der nemlig nok af, du skal sørge for, at profilere dig og rent ud sagt: sælge din idé.

Hos Innovativ Kulturledelse afholder vi kurser i fundraising fra A-Z. Fra den gode ansøgning, til den effektive planlægning. I løbet af et kursus kommer vi ind på:

Den gode ansøgning

 • Opbygning
 • Indhold
 • Profilering af dit projekt
 • Seriøsitet og kreativitet – hold fokus
 • Følgebrev, CV og andre bilag

Ansøgningsprocessen

 • Din relevante fondsoversigt
  • Vil indeholde: kontaktinfo, fundatsstørrelser, ansøgningsfrister mm.
 • Fundraisingkalender
 • Budgettering
 • Tidsplan
 • Organisering, strukturering, planlægning

Virker det som en stor mundfuld?
 Det kan vi godt skrive under på – det er det. Men hvis du fra første spadestik sørger for at planlægge og organisere dig, så bliver det i sidste ende, et lidt mindre bjerg at bestige. 
Vil du have styr på din fundraising?
Kontakt os for uforpligtende snak på mail@innovativkulturledelse.dk

 

0