Digitalisering – meget mere end bare Facebook

De danske kulturinstitutioner er nødt til at tage digitaliseringen seriøst. Det blev slået fast på Kulturmødet 2014. Men det stiller samtidig krav om fornyelse og mod hos de danske kulturinstitutioner.

Den tyske filosof Walter Benjamin skrev i sit berømte kulturkritiske essay fra 1936, at den teknologiske udvikling ville ændre kunsten for altid. De på daværende tidspunkt nye teknologiske muligheder for reproduktion medførte ifølge Benjamin en forskydning i forståelsen af et værks ægthed og dets her-og-nu. Det havde Benjamin for så vidt ret i – men samtidig gav den teknologiske udvikling plads til nye kunstformer som fotografiet og filmen. I dag er der med digitaliseringen på mange måder ved at ske det samme skred. Der ligger på den ene side uanede mængder af muligheder for udviklingen af kunsten og kulturen, men det kræver, at kulturinstitutionerne tør bevæge sig ud i det ukendte digitale territorium. De danske kulturinstitutioner spiller i dag med i et digitalt internationalt ensemble og publikum sidder bag skærmen i de røde veloursæder i hele verden – og det skal udnyttes.digitalisering

Mange kulturinstitutioner bruger allerede sociale medier som Facebook til kommunikation og markedsføring af kulturprodukter. Der ligger dog stadig så mange digitale muligheder foran os, som kan bruges til at forny kunsten og kulturen og formidle den på nye måder, så den bliver vedkommende for et endnu større publikum. Al ny kunst behøver ikke at være uforståeligt for den brede befolkning og alt klassisk behøver ikke være kedeligt. Tværtimod kan det klassiske virke innovativt og ny kunst gøres vedkommende, hvis kulturinstitutionerne formår at udnytte de nye uanede mængder af digitale muligheder. Online Synlighed er derfor afgørende for kulturinstitutionernes udvikling.

Digitaliseringen giver samtidig mulighed for nye former for brugerinddragelse og mulighed for, at kulturinstitutionerne kan indgå i dialog med brugerne og tage dem alvorligt. Også nye former vidensdeling virksomhederne imellem og nye måder at finansiere sine projekter på er nogle af de muligheder, digitaliseringen åbner op for.

MEN det kræver et kontinuerligt arbejde. Langt de fleste virksomheder vil i dag sige, at de arbejder digitalt, men fordi man som virksomhed har en Facebook-profil, er det ikke ensbetydende med, at man som virksomhed arbejder digitalt. Både sociale medier og de øvrige digitale muligheder kræver en integration i virksomheden. At arbejde digitalt er et kontinuerligt arbejde, der hele tiden skal udvikles.

Selvfølgelig (fristes man til at sige) medfører digitaliseringen samtidig, at man som kulturinstitution ikke har 100 pct. kontrol over det hele mere, men hvis ikke man går med nu, risikere man at tabe. Benjamin var på mange måder profeterende for den udvikling, vi også står overfor nu her næsten 80 år efter. Selvom han var stærkt bekymret for kunstens udvikling, er der i dag – og vil fortsat være – en kvalitet i det fysiske møde kunsten kan tilbyde, som man ikke kan få hjemme på fladskærmen. Så det er bare med at smide berøringsangsten overfor det digitale ud og se at komme i gang.

 

 

0