Der var engang – Storytelling som formidling

Alle har en historie at fortælle, og alle kulturprojekter eller kulturinstitutioner indeholder et hav af fortællinger, hvis man begynder at lede efter dem. Storytelling er et populært begreb, der bruges om en metode at kommunikere på, hvor den gode historie og fortællingen sættes i fokus. Det ligger i ordet: Story (historie), telling (fortællende).

Folk elsker historier, det har de altid gjort, og særligt historier de kan relatere til. Gode historier er også dem, der får folk til at blive interesseret i at finde ud af slutningen. Hvor læserne hele tiden er spændte på at finde ud af, hvad der sker og hvor historien kræver, at læseren selv skal tænke lidt for at samle trådene. Derfor er en god historiefortæller én der lægger huller ind imellem bidderne af information, sådan så folk er nødt til at følge godt med og tage del i historien og selv tænke.

Et godt råd er at tænke over disse fire elementer i fortællingen af en historie: 

Budskab
Aktører
Konflikt
Handling

Ved at gøre det, overkommer du nemmere opgaven med at gøre en historie spændende og relevant. Storytelling behøver ikke altid at være tekstbaseret, den kan også være mere visuel og bestå af film, grafik eller musik. Du kan for eksempel lave en video, der fortæller noget om ’bag-scenen’. Hvis du arbejder på et teater, kan videoen vise en skuespiller, der er på vej på arbejde, og hvordan han/hun møder ind og går i gang på teatret. Hvis du arbejder på en anden type kulturinstitution, et bibliotek for eksempel, kan du lave en video om en af brugerne på biblioteket. Det kunne for eksempel være en lille dreng, der leger på biblioteket eller får læst højt op af sin yndlingsbog. Begge eksempler illustrerer, hvordan storytelling ikke altid behøver indeholde tekst men sagtens blot kan bestå af billeder.

Alle historierne fra dit kulturprojekt eller din kulturinstitution du kan fortælle videre om, er meget værdifulde, da historiefortælling i dag er et usædvanligt godt redskab til at få opmærksomhed fra potentielle publikummer eller brugere, og til at få skabt en stærk relation til dem. Storytelling er et værktøj, som du på din kulturinstitution eller i dit kulturprojekt med fordel kan bruge både internt og eksternt. Ved at fortælle historier kan du formidle vision, mission og værdier på en relativ enkel, men samtidig effektiv vis. På den måde giver du også de mere abstrakte begreber indhold og mening, som den enkelte medarbejder og bruger eller publikum kan relatere sig til. Og ved at bruge historier til at fortælle om dit kulturprojekt eller din kulturinstitution giver du mulighed for at få dine modtagere til at knytte konkrete billeder og oplevelser til projektet eller institutionen, og på den måde kan netop dit kulturprojekt eller din kulturinstitution differentiere sig fra andre projekter og institutioner. Hvis du for eksempel arbejder på et museum, kan du vælge at skabe en fortælling omkring en aktuel udstilling. Ved at gøre brug af det fortællende sprog og forklare hvornår og hvorfor idéen til udstillingen opstod, altså hele processen bag udstillingen, kan du skabe en relevant og nærværende kommunikation med dine brugere, da de har lettere ved at sætte sig ind i jeres arbejde på kulturinstitutionen gennem det fortællende sprog, end hvis det udelukkende er informativt.

Men husk: Storytelling handler ikke om, at du skal skrive en roman. Du skal blot bruge de fortællinger, der allerede findes i din kulturinstitution eller på dit kulturprojekt og fortælle dem. Vær’ endelig ikke bange for at fortælle folk om, hvad der sker på scenen, bag tæppet og alt derimellem. Der er masser af gode værdifulde historier i vente.

 

Hos Innovativ Kulturledelse kan vi hjælpe dig med din storytelling og din generelle online synlighed. Se mere her >>>

 

 

0